Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

4. Prehľadová štúdia slovenského daňového systému

Abstrakt:

Desať rokov po daňovej reforme čelí slovenská ekonomika niekoľkým výzvam, vrátane starnutia populácie, trvalo vysokej miere nezamestnanosti, veľkým regionálnym rozdielom, nesúladu zručností a dopytu na trhu práce a rizík vyplývajúcich z rastúcej medzinárodnej konkurencie pri lákaní kapitálu. Na to, či slovenský daňový systém dokáže prispieť k riešeniu týchto problémov, pripravil Ján Remeta z IFP spolu s OECD prehľadovú štúdiu o slovenskom daňovom systéme. Štúdia argumentuje, že slabou stránkou súčasného daňového systému je jeho obmedzená schopnosť generovať dodatočné daňové príjmy a súčasne vytvárať podmienky pre inkluzívny a udržateľný hospodársky rast.

Diskusia sa uskutočnila za účasti slovenských analytikov a akademikov.

Viac o tejto téme sa dozviete v komentári. Štúdia je dostupná na stránke OECD.

Dátum a miesto konania: 13.3.2015, MF SR

Prednášajúci: Ján Remeta

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Semináre a prezentácie
  4. Semináre
  5. 4. Prehľadová štúdia slovenského daňového systému

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.