Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

1. Krátkodobá prognóza HDP pomocou mesačných indikátorov

Abstrakt:

Cieľom seminára bolo poskytnúť prehľad literatúry v oblasti dynamických faktorových modelov a krátkodobého prognózovania HDP pomocou mesačných indikátorov. Po teoretickom úvode nasledoval sumár empirických aplikácií z vyspelých ekonomík a Českej republiky. V závere sa diskutovalo o možnostiach využívania týchto prístupov na slovenských dátach

Dátum a miesto konania: 12.2.2013, NBS a 13.2.2013, FMFI UK

Prednášajúci: Peter Tóth