Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

1. Krátkodobá prognóza HDP pomocou mesačných indikátorov

Abstrakt:

Cieľom seminára bolo poskytnúť prehľad literatúry v oblasti dynamických faktorových modelov a krátkodobého prognózovania HDP pomocou mesačných indikátorov. Po teoretickom úvode nasledoval sumár empirických aplikácií z vyspelých ekonomík a Českej republiky. V závere sa diskutovalo o možnostiach využívania týchto prístupov na slovenských dátach

Dátum a miesto konania: 12.2.2013, NBS a 13.2.2013, FMFI UK

Prednášajúci: Peter Tóth

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Semináre a prezentácie
  4. Semináre
  5. 1. Krátkodobá prognóza HDP pomocou mesačných indikátorov

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.