Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

12. Návrh kapitoly MŠVVŠ SR

Materiál predstavuje návrh znenia kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ) do rozpočtu verejnej správy na roky 2014 – 2016, tak ako by vznikol na konci roku 2013. Definuje (1) kompetencie a hlavné ciele rezortu, (2) porovnáva výdavky a najdôležitejšie ukazovatele so zahraničím, a v členení podľa najdôležitejších tematických oblastí (3) detailne opisuje financovanie kapitoly z rozpočtu aj ostatných zdrojov na vzdelávanie a efektívnosť vynaložených prostriedkov, (4) definuje najdôležitejšie politiky rezortu bližšie rozpracované v Národnom programe reforiem SR, (5) súbor vstupných, výstupných a výsledkových ukazovateľov poskytujúcich podrobnejšiu informáciu o doterajšom vývoji školstva. Cieľom tohto manuálu je podnietiť a štrukturovať odbornú diskusiu o tom, ako by mal vyzerať obsah a forma jednotlivých rozpočtových kapitol v budúcich rozpočtoch verejnej správy.