Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

12. Návrh kapitoly MŠVVŠ SR

Materiál predstavuje návrh znenia kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ) do rozpočtu verejnej správy na roky 2014 – 2016, tak ako by vznikol na konci roku 2013. Definuje (1) kompetencie a hlavné ciele rezortu, (2) porovnáva výdavky a najdôležitejšie ukazovatele so zahraničím, a v členení podľa najdôležitejších tematických oblastí (3) detailne opisuje financovanie kapitoly z rozpočtu aj ostatných zdrojov na vzdelávanie a efektívnosť vynaložených prostriedkov, (4) definuje najdôležitejšie politiky rezortu bližšie rozpracované v Národnom programe reforiem SR, (5) súbor vstupných, výstupných a výsledkových ukazovateľov poskytujúcich podrobnejšiu informáciu o doterajšom vývoji školstva. Cieľom tohto manuálu je podnietiť a štrukturovať odbornú diskusiu o tom, ako by mal vyzerať obsah a forma jednotlivých rozpočtových kapitol v budúcich rozpočtoch verejnej správy.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Publikácie IFP
  4. Manuály
  5. 12. Návrh kapitoly MŠVVŠ SR

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.