Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

17. Krátkodobý model reálneho rastu domácej spotreby

Manuál popisuje dynamický faktorový model (DFM) určený na krátkodobý odhad rastu reálnej spotreby v reálnom čase. Vstupnými údajmi do modelu sú mesačné časové rady rastov maloobchodných tržieb, tržieb vo vybraných trhových službách, spotrebiteľskej dôvery a reálnej mzdovej bázy. Model bol odhadnutý na údajoch od roku 2002 do marca 2015. Porovnanie chybovosti ukazuje vyššiu presnosť prístupu DFM v porovnaní s oficiálnymi prognózami IFP. DFM model je možné považovať za dobrý nástroj na porovnanie s prognózou pri správach o mesačných zverejneniach údajov (flashoch).