Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

17. Krátkodobý model reálneho rastu domácej spotreby

Manuál popisuje dynamický faktorový model (DFM) určený na krátkodobý odhad rastu reálnej spotreby v reálnom čase. Vstupnými údajmi do modelu sú mesačné časové rady rastov maloobchodných tržieb, tržieb vo vybraných trhových službách, spotrebiteľskej dôvery a reálnej mzdovej bázy. Model bol odhadnutý na údajoch od roku 2002 do marca 2015. Porovnanie chybovosti ukazuje vyššiu presnosť prístupu DFM v porovnaní s oficiálnymi prognózami IFP. DFM model je možné považovať za dobrý nástroj na porovnanie s prognózou pri správach o mesačných zverejneniach údajov (flashoch).

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Publikácie IFP
  4. Manuály
  5. 17. Krátkodobý model reálneho rastu domácej spotreby

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.