Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

15. Daňová medzera na dani z minerálnych olejov

 Vyhýbanie sa plateniu daní nespravodlivo zaťažuje ostatných daňovníkov a odčerpáva finančné prostriedky z verejných politík, kde sú potrebné. Aj vďaka analýze daňových únikov na DPH sa nám v ostatných rokoch podarilo zlepšiť úspešnosť výberu tejto dane. Našou ambíciou je pozrieť sa analytickou optikou aj na ostatné dane. V tomto manuáli sa bližšie venujeme únikom na dani z minerálneho oleja.

V tomto manuáli sa bližšie venujeme únikom na dani z minerálneho oleja. Rovnako ako pri viacerých analytických modeloch, ktoré trpia nedostatkom relevantných údajov, aj odhad medzery na spotrebnej dani z minerálnych olejov je založený na zjednodušujúcich predpokladoch. Prijaté predpoklady, ktoré čo najbližšie popisujú realitu vzhľadom na dostupné údaje, boli odkomunikované a potvrdené s expertmi Medzinárodného menového fondu a podrobené kritike Finančnej správy (FS SR).

Trend vývoja daňovej medzery sa v posledných rokoch ustálil. V roku 2015 medzera mierne poklesla, kedy sa rozptyl jej odhadu pohyboval v pásme od 17,1 % až 19,2 % z potenciálneho výnosu na tejto dani (čo zodpovedá 234 až 269 mil. eur). Pri uvedenom type analýz je dôležitejší trend vývoja, nie úroveň medzery, ktorá z dôvodu použitých predpokladov má sklon k skresleniu.