Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

15. Daňová medzera na dani z minerálnych olejov

 Vyhýbanie sa plateniu daní nespravodlivo zaťažuje ostatných daňovníkov a odčerpáva finančné prostriedky z verejných politík, kde sú potrebné. Aj vďaka analýze daňových únikov na DPH sa nám v ostatných rokoch podarilo zlepšiť úspešnosť výberu tejto dane. Našou ambíciou je pozrieť sa analytickou optikou aj na ostatné dane. V tomto manuáli sa bližšie venujeme únikom na dani z minerálneho oleja.

V tomto manuáli sa bližšie venujeme únikom na dani z minerálneho oleja. Rovnako ako pri viacerých analytických modeloch, ktoré trpia nedostatkom relevantných údajov, aj odhad medzery na spotrebnej dani z minerálnych olejov je založený na zjednodušujúcich predpokladoch. Prijaté predpoklady, ktoré čo najbližšie popisujú realitu vzhľadom na dostupné údaje, boli odkomunikované a potvrdené s expertmi Medzinárodného menového fondu a podrobené kritike Finančnej správy (FS SR).

Trend vývoja daňovej medzery sa v posledných rokoch ustálil. V roku 2015 medzera mierne poklesla, kedy sa rozptyl jej odhadu pohyboval v pásme od 17,1 % až 19,2 % z potenciálneho výnosu na tejto dani (čo zodpovedá 234 až 269 mil. eur). Pri uvedenom type analýz je dôležitejší trend vývoja, nie úroveň medzery, ktorá z dôvodu použitých predpokladov má sklon k skresleniu.

 

 

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Publikácie IFP
  4. Manuály
  5. 15. Daňová medzera na dani z minerálnych olejov

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.