Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

6. S vráskami rastú výdavky (máj 2021)

Nízka fertilita a rastúca stredná dĺžka života výrazne zmenia vekovú štruktúru slovenskej populácie. Podľa nedávno publikovanej Správy EK o starnutí populácie nečaká na horizonte projekcie žiadnu krajinu EÚ taký nárast verejných výdavkov kvôli starnutiu populácie ako Slovensko. Výdavky na dôchodky, zdravotníctvo, dlhodobú starostlivosť a školstvo vzrastú z 18,3 % HDP v roku 2019 na 29,1 % HDP v roku 2070. Predchádzajúca Správa EK o starnutí populácie z roku 2018 pritom očakávala, že výdavky v roku 2070 vzrastú len na 21,9 % HDP. Len vďaka zavedeniu stropu na dôchodkový vek narastú výdavky citlivé na starnutie v roku 2070 približne o 3 % HDP. Aby dopady starnutia zvládli aj naše verejné financie, bude nevyhnutné prijať súbor reformných opatrení. Dobrou správou je, že viaceré z opatrení potrebné pre zvládnutie dopadov starnutia sú adresované aj v schválenom Pláne obnovy a odolnosti SR. Jeho dôsledná implementácia je preto kľúčová aj z hľadiska zvládnutia prichádzajúcich demografických zmien.