Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

6. S vráskami rastú výdavky (máj 2021)

Nízka fertilita a rastúca stredná dĺžka života výrazne zmenia vekovú štruktúru slovenskej populácie. Podľa nedávno publikovanej Správy EK o starnutí populácie nečaká na horizonte projekcie žiadnu krajinu EÚ taký nárast verejných výdavkov kvôli starnutiu populácie ako Slovensko. Výdavky na dôchodky, zdravotníctvo, dlhodobú starostlivosť a školstvo vzrastú z 18,3 % HDP v roku 2019 na 29,1 % HDP v roku 2070. Predchádzajúca Správa EK o starnutí populácie z roku 2018 pritom očakávala, že výdavky v roku 2070 vzrastú len na 21,9 % HDP. Len vďaka zavedeniu stropu na dôchodkový vek narastú výdavky citlivé na starnutie v roku 2070 približne o 3 % HDP. Aby dopady starnutia zvládli aj naše verejné financie, bude nevyhnutné prijať súbor reformných opatrení. Dobrou správou je, že viaceré z opatrení potrebné pre zvládnutie dopadov starnutia sú adresované aj v schválenom Pláne obnovy a odolnosti SR. Jeho dôsledná implementácia je preto kľúčová aj z hľadiska zvládnutia prichádzajúcich demografických zmien.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Publikácie IFP
  4. Komentáre
  5. Komentáre z roku 2021
  6. 6. S vráskami rastú výdavky (máj 2021)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.