Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

14. O firmách a ľuďoch (december 2019)

Príčinou spomalenia konvergencie životnej úrovne s vyspelými západnými ekonomikami môže byť nízka schopnosť slovenskej ekonomiky efektívne alokovať zdroje. Tá môže byť spôsobená neadekvátnou reguláciou či špecifikami niektorých sektorov, ako sú nižšia úroveň konkurencie či väčšia neformálnosť v službách. Optimálnou alokáciou zdrojov by mohla celková produktivita slovenskej ekonomiky vzrásť takmer o polovicu. Interné firemné charakteristiky ako veľkosť, typ vlastníctva či kapitálová náročnosť významne ovplyvňujú produktivitu firiem. Vo firmách so zahraničným vlastníctvom je produktivita práce až o polovicu vyššia. Hospodárska politika by mala klásť dôraz na odstránenie neadekvátnych regulácií a na adopciu inovatívnych technológií domácimi firmami.

Analýza bola schválená Odborno-metodickou komisiou ako recenzovaná na základe posudkov: