Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

14. O firmách a ľuďoch (december 2019)

Príčinou spomalenia konvergencie životnej úrovne s vyspelými západnými ekonomikami môže byť nízka schopnosť slovenskej ekonomiky efektívne alokovať zdroje. Tá môže byť spôsobená neadekvátnou reguláciou či špecifikami niektorých sektorov, ako sú nižšia úroveň konkurencie či väčšia neformálnosť v službách. Optimálnou alokáciou zdrojov by mohla celková produktivita slovenskej ekonomiky vzrásť takmer o polovicu. Interné firemné charakteristiky ako veľkosť, typ vlastníctva či kapitálová náročnosť významne ovplyvňujú produktivitu firiem. Vo firmách so zahraničným vlastníctvom je produktivita práce až o polovicu vyššia. Hospodárska politika by mala klásť dôraz na odstránenie neadekvátnych regulácií a na adopciu inovatívnych technológií domácimi firmami.

Analýza bola schválená Odborno-metodickou komisiou ako recenzovaná na základe posudkov: 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Publikácie IFP
  4. Komentáre
  5. Komentáre z roku 2019
  6. 14. O firmách a ľuďoch (december 2019)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.