Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

9. Zrno od pliev (apríl 2015)

 

Model pre hodnotenie investičnej pomoci na Slovensku

 

Investičná pomoc je rozšíreným nástrojom na prilákanie priamych zahraničných investícií. Skúsenosti však ukazujú, že krajiny zvyknú na tento účel investovať výrazne viac, než je pre ne optimálne. Podľa IFP by okrem zvýšenia nákladovej efektívnosti malo byť cieľom investičnej pomoci najmä znižovanie ekonomických rozdielov medzi regiónmi, podpora investícií s inovačným potenciálom, a podpora investícií, ktoré vytvárajú pozitívne externé efekty. Na základe týchto kritérií pripravilo IFP vlastný model pre hodnotenie a porovnávanie kvality investičných zámerov. Jeho výstupom je rating, ktorý umožňuje posúdiť prínos navrhovanej investičnej pomoci pre krajinu. Za posledné dva roky, kedy ho používame pri hodnotení zamýšľaných investičných projektov, bol mediánový rating 47%, a najlepší zámer dosiahol hodnotenie 68%. Hoci nie všetky projekty môžu byť takto kvalitné, ak by sa v tomto období podarilo hypoteticky pri všetkých podporených investíciách dosiahnuť maximálne hodnotenie v ukazovateli pomoci na jedno pracovné miesto, znamenalo by to úsporu 49 mil. eur (-48%) pri nezmenenom počte vytvorených pracovných miest.