Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

9. Zrno od pliev (apríl 2015)

 

Model pre hodnotenie investičnej pomoci na Slovensku

 

Investičná pomoc je rozšíreným nástrojom na prilákanie priamych zahraničných investícií. Skúsenosti však ukazujú, že krajiny zvyknú na tento účel investovať výrazne viac, než je pre ne optimálne. Podľa IFP by okrem zvýšenia nákladovej efektívnosti malo byť cieľom investičnej pomoci najmä znižovanie ekonomických rozdielov medzi regiónmi, podpora investícií s inovačným potenciálom, a podpora investícií, ktoré vytvárajú pozitívne externé efekty. Na základe týchto kritérií pripravilo IFP vlastný model pre hodnotenie a porovnávanie kvality investičných zámerov. Jeho výstupom je rating, ktorý umožňuje posúdiť prínos navrhovanej investičnej pomoci pre krajinu. Za posledné dva roky, kedy ho používame pri hodnotení zamýšľaných investičných projektov, bol mediánový rating 47%, a najlepší zámer dosiahol hodnotenie 68%. Hoci nie všetky projekty môžu byť takto kvalitné, ak by sa v tomto období podarilo hypoteticky pri všetkých podporených investíciách dosiahnuť maximálne hodnotenie v ukazovateli pomoci na jedno pracovné miesto, znamenalo by to úsporu 49 mil. eur (-48%) pri nezmenenom počte vytvorených pracovných miest.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Publikácie IFP
  4. Komentáre
  5. Komentáre z roku 2015
  6. 9. Zrno od pliev (apríl 2015)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.