Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

6. Po rovnej dani (sumár spoločnej daňovej štúdie IFP a OECD, marec 2015)

Desať rokov po daňovej reforme čelí slovenská ekonomika viacerým výzvam, vrátane starnutia populácie, trvale vysokej miere nezamestnanosti, veľkým regionálnym rozdielom, nesúladu zručností a dopytu na trhu práce, či rizikám vyplývajúcim z rastúcej medzinárodnej konkurencie pri lákaní kapitálu. Slabou stránkou súčasného daňového systému je jeho obmedzená schopnosť generovať dodatočné daňové príjmy a súčasne vytvárať podmienky pre inkluzívny a udržateľný hospodársky rast. Na otázku, či slovenský daňový systém dokáže efektívne a adresne prispieť k riešeniu týchto problémov, odpovedá spoločná prehľadová štúdia IFP a OECD. Hlavným odporúčaním je znížiť zaťaženie práce. Fiškálny výpadok by bol kompenzovaný zvýšením zdanenia majetku, niektorých príjmov a negatívnych externalít. Štúdia tiež odporúča zvýšiť úspešnosť výberu korporátnej dane a dodatočné zdroje použiť na zníženie sadzby a samozrejme naďalej úspešne znižovať úniky na DPH.