Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

6. Po rovnej dani (sumár spoločnej daňovej štúdie IFP a OECD, marec 2015)

Desať rokov po daňovej reforme čelí slovenská ekonomika viacerým výzvam, vrátane starnutia populácie, trvale vysokej miere nezamestnanosti, veľkým regionálnym rozdielom, nesúladu zručností a dopytu na trhu práce, či rizikám vyplývajúcim z rastúcej medzinárodnej konkurencie pri lákaní kapitálu. Slabou stránkou súčasného daňového systému je jeho obmedzená schopnosť generovať dodatočné daňové príjmy a súčasne vytvárať podmienky pre inkluzívny a udržateľný hospodársky rast. Na otázku, či slovenský daňový systém dokáže efektívne a adresne prispieť k riešeniu týchto problémov, odpovedá spoločná prehľadová štúdia IFP a OECD. Hlavným odporúčaním je znížiť zaťaženie práce. Fiškálny výpadok by bol kompenzovaný zvýšením zdanenia majetku, niektorých príjmov a negatívnych externalít. Štúdia tiež odporúča zvýšiť úspešnosť výberu korporátnej dane a dodatočné zdroje použiť na zníženie sadzby a samozrejme naďalej úspešne znižovať úniky na DPH.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Publikácie IFP
  4. Komentáre
  5. Komentáre z roku 2015
  6. 6. Po rovnej dani (sumár spoločnej daňovej štúdie IFP a OECD, marec 2015)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.