Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

6. Ako merať pokrok v štrukturálnych politikách (jún 2010)

Lepšej verejnej politike pomáhajú pravidlá pre jej monitorovanie. Stanoviť si ukazovatele pre sledovanie pokroku v štrukturálnych politikách je jednou z dôležitých čŕt agendy EÚ2020. IFP zdôrazňuje potrebu sledovať výsledkové ukazovatele, ktoré politiky prinášajú a zamerať sa na problematické oblasti špecifické pre Slovensko. Vzdelanie, zamestnanosť, podnikateľské prostredie, inovácie a informačné technológie, zdravie, transparentné a nekorupčné prostredie a efektívny výber daní sú oblasti, kam by sme mali sústrediť pozornosť.