Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

6. Ako merať pokrok v štrukturálnych politikách (jún 2010)

Lepšej verejnej politike pomáhajú pravidlá pre jej monitorovanie. Stanoviť si ukazovatele pre sledovanie pokroku v štrukturálnych politikách je jednou z dôležitých čŕt agendy EÚ2020. IFP zdôrazňuje potrebu sledovať výsledkové ukazovatele, ktoré politiky prinášajú a zamerať sa na problematické oblasti špecifické pre Slovensko. Vzdelanie, zamestnanosť, podnikateľské prostredie, inovácie a informačné technológie, zdravie, transparentné a nekorupčné prostredie a efektívny výber daní sú oblasti, kam by sme mali sústrediť pozornosť.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Publikácie IFP
  4. Komentáre
  5. Komentáre z roku 2010
  6. 6. Ako merať pokrok v štrukturálnych politikách (jún 2010)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.