Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

3. Zvýšenie základnej NČZD a zamestnaneckej prémie v roku 2009 (február 2009)

Rada pre hospodársku krízu na svojom zasadnutí dňa 2. februára 2009 schválila návrh Ministerstva financií na legislatívnu úpravu zákona o dani z príjmov, ktorou sa okrem iného navrhuje zvýšenie základnej nezdaniteľnej časti základu dane (NČZD) pre fyzické osoby. Uvedený návrh schválila aj vláda SR na svojom zasadnutí dňa 9. februára 2009. Zvýšenie NČZD vedie automaticky aj k posilneniu zamestnaneckej prémie implementovanej do legislatívy už koncom roka 2008. Účinnosť legislatívy sa predpokladá od 1. marca 2009, pričom nové pravidlá by sa vzťahovali na celé zdaňovacie obdobie roka 2009. Cieľom tohto komentára je poukázať na hlavné zmeny v zdaňovaní fyzických osôb v roku 2009 v porovnaní so situáciou bez prijatia opatrení Ministerstvom financií a zároveň ich porovnať s častokrát navrhovaným znížením dane na 16%.