Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

3. Zvýšenie základnej NČZD a zamestnaneckej prémie v roku 2009 (február 2009)

Rada pre hospodársku krízu na svojom zasadnutí dňa 2. februára 2009 schválila návrh Ministerstva financií na legislatívnu úpravu zákona o dani z príjmov, ktorou sa okrem iného navrhuje zvýšenie základnej nezdaniteľnej časti základu dane (NČZD) pre fyzické osoby. Uvedený návrh schválila aj vláda SR na svojom zasadnutí dňa 9. februára 2009. Zvýšenie NČZD vedie automaticky aj k posilneniu zamestnaneckej prémie implementovanej do legislatívy už koncom roka 2008. Účinnosť legislatívy sa predpokladá od 1. marca 2009, pričom nové pravidlá by sa vzťahovali na celé zdaňovacie obdobie roka 2009. Cieľom tohto komentára je poukázať na hlavné zmeny v zdaňovaní fyzických osôb v roku 2009 v porovnaní so situáciou bez prijatia opatrení Ministerstvom financií a zároveň ich porovnať s častokrát navrhovaným znížením dane na 16%.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Publikácie IFP
  4. Komentáre
  5. Komentáre z roku 2009
  6. 3. Zvýšenie základnej NČZD a zamestnaneckej prémie v roku 2009 (február 2009)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.