Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

3. Slovensko by zatiaľ nemalo nasledovať eurozónu do recesie (február)

MF SR odhaduje zníženie rastu ekonomiky v tomto roku z pôvodne predpokladaných 1,7% na 1,1%. Slovensko ako malá a otvorená ekonomika totiž citlivo reaguje na zhoršenú situáciu v zahraničí. Nová prognóza prihliada na zavádzanie dodatočných ozdravných opatrení v krajinách ako je Taliansko a Francúzsko, ktoré budú mať krátkodobo negatívny dopad na rast. Nepredpokladáme však, že budeme nasledovať eurozónu do recesie v tomto roku. Prognóza pre budúci rok už v sebe zahŕňa aj záväzok Slovenska prijať ďalšie konsolidačné opatrenia potrebné na dosiahnutie deficitu pod 3% HDP. Napriek tomu by mal rast ekonomiky v budúcom roku dosiahnuť úroveň 2,7%, čo by mohlo viesť k stabilizácii nezamestnanosti. Prípadné riziká nenaplnenia tejto novej prognózy považujeme momentálne za vybalancované, na rozdiel od pretrvávajúcich negatívnych rizík v predchádzajúcich prognózach. Výbor pre makroekonomické prognózy označil nové predpovede ako realistické, resp. konzervatívne (7 z 10 členov). Zároveň neočakávame, že by revidovaná prognóza predstavovala riziko pre verejné financie v tomto roku.