Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

3. Slovensko by zatiaľ nemalo nasledovať eurozónu do recesie (február)

MF SR odhaduje zníženie rastu ekonomiky v tomto roku z pôvodne predpokladaných 1,7% na 1,1%. Slovensko ako malá a otvorená ekonomika totiž citlivo reaguje na zhoršenú situáciu v zahraničí. Nová prognóza prihliada na zavádzanie dodatočných ozdravných opatrení v krajinách ako je Taliansko a Francúzsko, ktoré budú mať krátkodobo negatívny dopad na rast. Nepredpokladáme však, že budeme nasledovať eurozónu do recesie v tomto roku. Prognóza pre budúci rok už v sebe zahŕňa aj záväzok Slovenska prijať ďalšie konsolidačné opatrenia potrebné na dosiahnutie deficitu pod 3% HDP. Napriek tomu by mal rast ekonomiky v budúcom roku dosiahnuť úroveň 2,7%, čo by mohlo viesť k stabilizácii nezamestnanosti. Prípadné riziká nenaplnenia tejto novej prognózy považujeme momentálne za vybalancované, na rozdiel od pretrvávajúcich negatívnych rizík v predchádzajúcich prognózach. Výbor pre makroekonomické prognózy označil nové predpovede ako realistické, resp. konzervatívne (7 z 10 členov). Zároveň neočakávame, že by revidovaná prognóza predstavovala riziko pre verejné financie v tomto roku.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Publikácie IFP
  4. Komentáre
  5. Komentáre z roku 2012
  6. 3. Slovensko by zatiaľ nemalo nasledovať eurozónu do recesie (február)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.