Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

28. Koncoročné obhliadnutie sa za poslednými makro prognózami vybraných inštitúcií (december 2011)

Makroekonomické prostredie sa v súčasnosti vyznačuje vysokou mierou neistoty spojenou s výraznou rozdielnosťou názorov o budúcom ekonomickom vývoji. S tým je spojená aj diskusia o jeho vplyve na verejné financie, keďže makroekonomické predpoklady priamo ovplyvňujú daňové príjmy, výdavky a celkový deficit verejných financií. Cieľom nasledovného koncoročného komentára bolo približne odhadnúť a porovnať v roku 2012 vplyv makroekonomických prognóz rozdielnych inštitúcií na verejné financie voči oficiálnemu makro scenáru MF SR. Podľa našich odhadov sa ukazuje, že predpoklady makroekonomického prostredia podľa OECD a NBS môžu predstavovať pre rozpočet v roku 2012 pozitívne riziko vo výške 0,2% HDP (130-145 mil. eur). Naopak, podľa prognózy EK by mohlo dôjsť v roku 2012 k zhoršeniu deficitu o 0,14% HDP (100 mil eur).