Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

28. Koncoročné obhliadnutie sa za poslednými makro prognózami vybraných inštitúcií (december 2011)

Makroekonomické prostredie sa v súčasnosti vyznačuje vysokou mierou neistoty spojenou s výraznou rozdielnosťou názorov o budúcom ekonomickom vývoji. S tým je spojená aj diskusia o jeho vplyve na verejné financie, keďže makroekonomické predpoklady priamo ovplyvňujú daňové príjmy, výdavky a celkový deficit verejných financií. Cieľom nasledovného koncoročného komentára bolo približne odhadnúť a porovnať v roku 2012 vplyv makroekonomických prognóz rozdielnych inštitúcií na verejné financie voči oficiálnemu makro scenáru MF SR. Podľa našich odhadov sa ukazuje, že predpoklady makroekonomického prostredia podľa OECD a NBS môžu predstavovať pre rozpočet v roku 2012 pozitívne riziko vo výške 0,2% HDP (130-145 mil. eur). Naopak, podľa prognózy EK by mohlo dôjsť v roku 2012 k zhoršeniu deficitu o 0,14% HDP (100 mil eur).

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Publikácie IFP
  4. Komentáre
  5. Komentáre z roku 2011
  6. 28. Koncoročné obhliadnutie sa za poslednými makro prognózami vybraných inštitúcií (december 2011)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.