Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

27. Daňové príjmy výrazne poklesnú v dôsledku makroekonomického vývoja (november 2011)

 

 

V nadväznosti na aktualizáciu makroekonomických prognóz pristúpil IFP ku aktualizácii daňových a odvodových príjmov verejnej správy (VS). Aktualizácia výrazne mení doterajšie odhady zapracované v návrhu rozpočtu VS schválenom vládou, pričom sa očakáva výpadok príjmov na úrovni 0,9% HDP v roku 2012 s postupným nárastom na 1,5% HDP v roku 2013 a 1,7% v roku 2014. Z hľadiska príspevkov k zmene prognózy mala najväčší vplyv aktualizácia makroekonomických prognóz, v roku 2012 s negatívnym vplyvom na úrovni 0,8% HDP. Zvyšnú časť vo výške 0,1% HDP predstavuje neschválenie pripravovanej legislatívy, najmä daňovo-odvodovej reformy.