Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

27. Daňové príjmy výrazne poklesnú v dôsledku makroekonomického vývoja (november 2011)

 

 

V nadväznosti na aktualizáciu makroekonomických prognóz pristúpil IFP ku aktualizácii daňových a odvodových príjmov verejnej správy (VS). Aktualizácia výrazne mení doterajšie odhady zapracované v návrhu rozpočtu VS schválenom vládou, pričom sa očakáva výpadok príjmov na úrovni 0,9% HDP v roku 2012 s postupným nárastom na 1,5% HDP v roku 2013 a 1,7% v roku 2014. Z hľadiska príspevkov k zmene prognózy mala najväčší vplyv aktualizácia makroekonomických prognóz, v roku 2012 s negatívnym vplyvom na úrovni 0,8% HDP. Zvyšnú časť vo výške 0,1% HDP predstavuje neschválenie pripravovanej legislatívy, najmä daňovo-odvodovej reformy.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Publikácie IFP
  4. Komentáre
  5. Komentáre z roku 2011
  6. 27. Daňové príjmy výrazne poklesnú v dôsledku makroekonomického vývoja (november 2011)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.