Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

23. Slovensko má od septembra desiaty najpružnejší Zákonník práce v OECD (september 2011)

Od 1. septembra 2011 platí na Slovensku nový Zákonník práce. V medzinárodnom porovnaní reforma posúva SR medzi desať krajín s najnižšou striktnosťou ochrany zamestnanosti v OECD. Posilňuje flexibilitu zamestnávania na dobu určitú a znižuje striktnosť pravidiel pri využívaní dočasnej pracovnej sily. Flexibilnejší Zákonník práce by mal prispieť k tvorbe nových pracovných miest. Pozitívny vplyv by mal mať najmä v čase expanzie. Takisto flexibilita trhu práce pomáha špeciálne nízkopríjmovým skupinám. Komentár aktualizuje naše predchádzajúce hodnotenie návrhu novely.

Upozornenie:

Materiál prezentuje názory autorov a Inštitútu finančnej politiky, ktoré nemusia nutne odzrkadľovať oficiálne názory Ministerstva financií SR. Cieľom publikovania komentárov Inštitútu finančnej politiky (IFP) je podnecovať a zlepšovať odbornú a verejnú diskusiu na aktuálne ekonomické témy. Citácie textu by sa preto mali odkazovať na IFP (a nie MF SR), ako autora týchto názorov.