Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

23. Slovensko má od septembra desiaty najpružnejší Zákonník práce v OECD (september 2011)

Od 1. septembra 2011 platí na Slovensku nový Zákonník práce. V medzinárodnom porovnaní reforma posúva SR medzi desať krajín s najnižšou striktnosťou ochrany zamestnanosti v OECD. Posilňuje flexibilitu zamestnávania na dobu určitú a znižuje striktnosť pravidiel pri využívaní dočasnej pracovnej sily. Flexibilnejší Zákonník práce by mal prispieť k tvorbe nových pracovných miest. Pozitívny vplyv by mal mať najmä v čase expanzie. Takisto flexibilita trhu práce pomáha špeciálne nízkopríjmovým skupinám. Komentár aktualizuje naše predchádzajúce hodnotenie návrhu novely.

Upozornenie:

Materiál prezentuje názory autorov a Inštitútu finančnej politiky, ktoré nemusia nutne odzrkadľovať oficiálne názory Ministerstva financií SR. Cieľom publikovania komentárov Inštitútu finančnej politiky (IFP) je podnecovať a zlepšovať odbornú a verejnú diskusiu na aktuálne ekonomické témy. Citácie textu by sa preto mali odkazovať na IFP (a nie MF SR), ako autora týchto názorov.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Publikácie IFP
  4. Komentáre
  5. Komentáre z roku 2011
  6. 23. Slovensko má od septembra desiaty najpružnejší Zákonník práce v OECD (september 2011)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.