Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

21. Ďalšie zníženie daňových príjmov v roku 2012 aj v nasledujúcich rokoch (december 2012)

Predchádzajúce odhady daňovo-odvodových príjmov verejnej správy pre roky 2012 až 2015 znižujeme na porovnateľnej báze o 0,3 % HDP, čo predstavuje 231 mil. eur v roku 2012 a 254 mil. eur v roku 2013. Pokles očakávaných daňových a odvodových príjmov oproti septembrovej prognóze je spôsobený predovšetkým horším plnením dane z pridanej hodnoty a dane z príjmu právnických osôb. Legislatívne zmeny zlepšujú prognózu príjmov v rokoch 2013 až 2015 každoročne o 0,6 % HDP. V rokoch 2013 až 2015 je celkovo prognóza v dôsledku parlamentom schváleného konsolidačného balíčka oproti predchádzajúcemu výboru pozitívna o 0,2 % HDP. Prognóza je podľa Výboru pre daňové prognózy realistická.

Materiál prezentuje názory autora a Inštitútu finančnej politiky, ktoré nemusia nutne odzrkadľovať oficiálne názory Ministerstva financií SR. Cieľom publikovania komentárov Inštitútu finančnej politiky (IFP) je podnecovať a zlepšovať odbornú a verejnú diskusiu na aktuálne ekonomické témy. Citácie textu by sa preto mali odkazovať na IFP (a nie MF SR), ako autora týchto názorov.