Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

18. Slovenské škôlky: málo kapacít a nižšia účasť sociálne slabších rodín (október 2012)

Predškolské vzdelávanie, ako doplnok k úlohe rodiny, má dôležitý vplyv na vývoj dieťaťa aj v neskoršom období. Nedostatočné kapacity materských škôl sú bariérou pre zamestnanosť matiek detí v predškolskom veku. Nízka participácia detí z nepriaznivého socioekonomického prostredia môže limitovať ich ďalšie vzdelávanie ako aj osobný rozvoj. Riešením by mohla byť zákonná garancia samospráv zabezpečiť  predškolské vzdelávanie detí od troch rokov, ak o to rodič požiada.