Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

18. Slovenské škôlky: málo kapacít a nižšia účasť sociálne slabších rodín (október 2012)

Predškolské vzdelávanie, ako doplnok k úlohe rodiny, má dôležitý vplyv na vývoj dieťaťa aj v neskoršom období. Nedostatočné kapacity materských škôl sú bariérou pre zamestnanosť matiek detí v predškolskom veku. Nízka participácia detí z nepriaznivého socioekonomického prostredia môže limitovať ich ďalšie vzdelávanie ako aj osobný rozvoj. Riešením by mohla byť zákonná garancia samospráv zabezpečiť  predškolské vzdelávanie detí od troch rokov, ak o to rodič požiada.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Publikácie IFP
  4. Komentáre
  5. Komentáre z roku 2012
  6. 18. Slovenské škôlky: málo kapacít a nižšia účasť sociálne slabších rodín (október 2012)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.