Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

18. Počas krízy sme sa vzhľadom na našu ekonomickú situáciu zadlžili o 3,4 mld. eur viac ako bol priemer EÚ (jún 2011)

Keď zohľadníme vplyv krízy na ekonomiku a fakt, že Slovensko nemuselo zachraňovať finančný systém, tak nárast dlhu na Slovensku od vzniku krízy bol v rámci EÚ nadpriemerný. Z nášho zjednodušeného ilustratívneho prístupu vyplýva, že dlh vzrástol o 3,4 mld. eur viac, ako by vzrástol v priemernej krajine EÚ, ktorá by bola vystavená rovnakým ekonomickým podmienkam. Ak by sme sa porovnávali len so susednou Českou republikou, naše dodatočné zadlženie bolo ešte väčšie. Dôvodom je, že Slovensko malo najvyšší reálny nárast výdavkov v EÚ.

Eurostat dňa 26. apríla 2011 publikoval predbežné údaje o výške deficitu a dlhu v krajinách EÚ za rok 2010. Výška hrubého dlhu verejnej správy na Slovensku dosiahla na konci minulého roku úroveň 41,0% HDP, čo je polovica priemeru krajín Európskej únie (80,0% HDP) a pod referenčnou úrovňou maastrichtského kritéria (60% HDP). V porovnaní so stavom ku koncu roka 2009, kedy dlh dosahoval hodnotu 35,4% HDP, došlo k nárastu o 5,5 percentuálnych bodov.