Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

18. Inklúzia Rómov je celospoločenskou výzvou (august 2018)

Väčšia časť rómskej populácie patrí k obyvateľstvu, ktoré je najviac ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením. Je preto nevyhnutné, aby sa posilnili politiky podporujúce ich integráciu. Medzinárodné organizácie v tejto súvislosti odporúčajú Slovensku zlepšiť monitoring a analytické nástroje, ktoré zvýšia efektívnosť týchto politík. Inštitút finančnej politiky sa preto snaží v tomto smere zlepšiť údajovú a analytickú základňu. Prvé výsledky ukazujú, že v oblasti integrácie na trhu práce nastal len malý progres a zamestnanosť Rómov z obcí s koncentrovanými osídleniami naďalej dlhodobo zaostáva za väčšinovou populáciou. To je vo veľkej miere zapríčinené nízkou úrovňou vzdelania a limitovanou podporou zo strany politík zamestnanosti.