Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

18. Inklúzia Rómov je celospoločenskou výzvou (august 2018)

Väčšia časť rómskej populácie patrí k obyvateľstvu, ktoré je najviac ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením. Je preto nevyhnutné, aby sa posilnili politiky podporujúce ich integráciu. Medzinárodné organizácie v tejto súvislosti odporúčajú Slovensku zlepšiť monitoring a analytické nástroje, ktoré zvýšia efektívnosť týchto politík. Inštitút finančnej politiky sa preto snaží v tomto smere zlepšiť údajovú a analytickú základňu. Prvé výsledky ukazujú, že v oblasti integrácie na trhu práce nastal len malý progres a zamestnanosť Rómov z obcí s koncentrovanými osídleniami naďalej dlhodobo zaostáva za väčšinovou populáciou. To je vo veľkej miere zapríčinené nízkou úrovňou vzdelania a limitovanou podporou zo strany politík zamestnanosti.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Publikácie IFP
  4. Komentáre
  5. Komentáre z roku 2018
  6. 18. Inklúzia Rómov je celospoločenskou výzvou (august 2018)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.