Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

16. Životná úroveň zrejme stúpne napriek poklesu reálnej mzdy (jún 2011)

 

MF SR zvýšilo odhad rastu slovenskej ekonomiky v roku 2011 na 3,6%. Za zrýchlením rastu stojí tohtoročné výrazné oživenie v zahraničí. Vyššia produkcia sa prekvapujúco silne pozitívne prejavuje na číslach zamestnanosti, čo prispeje k vyššej spotrebe domácností. Ceny by sa v roku 2011 mali zrýchliť predovšetkým v dôsledku výrazných rastov cien komodít na svetových trhoch. Inflácia tak pošle reálnu mzdu do mierneho mínusu, pozitívny vývoj na trhu práce sa však postará o to, že celkové príjmy obyvateľstva i spotreba domácností v reálnom vyjadrení stúpnu viac v porovnaní s februárovou prognózou. V nasledujúcich rokoch by slovenská ekonomika mala pokračovať v rastoch, tie by však mali byť mierne pomalšie, než predpokladali februárové odhady. Hlavnými príčinami zmien sú neistoty vo vonkajšom prostredí podporované zhoršením očakávaní o ekonomickom vývoji a dlhovou krízou krajín eurozóny. Väčšina členov Výboru pre makroekonomické prognózy zhodnotila prognózu MF SR ako realistickú, jeden člen ju označil za optimistickú a jeden ako konzervatívnu.