Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

16. Životná úroveň zrejme stúpne napriek poklesu reálnej mzdy (jún 2011)

 

MF SR zvýšilo odhad rastu slovenskej ekonomiky v roku 2011 na 3,6%. Za zrýchlením rastu stojí tohtoročné výrazné oživenie v zahraničí. Vyššia produkcia sa prekvapujúco silne pozitívne prejavuje na číslach zamestnanosti, čo prispeje k vyššej spotrebe domácností. Ceny by sa v roku 2011 mali zrýchliť predovšetkým v dôsledku výrazných rastov cien komodít na svetových trhoch. Inflácia tak pošle reálnu mzdu do mierneho mínusu, pozitívny vývoj na trhu práce sa však postará o to, že celkové príjmy obyvateľstva i spotreba domácností v reálnom vyjadrení stúpnu viac v porovnaní s februárovou prognózou. V nasledujúcich rokoch by slovenská ekonomika mala pokračovať v rastoch, tie by však mali byť mierne pomalšie, než predpokladali februárové odhady. Hlavnými príčinami zmien sú neistoty vo vonkajšom prostredí podporované zhoršením očakávaní o ekonomickom vývoji a dlhovou krízou krajín eurozóny. Väčšina členov Výboru pre makroekonomické prognózy zhodnotila prognózu MF SR ako realistickú, jeden člen ju označil za optimistickú a jeden ako konzervatívnu.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Úvod
  2. Financie
  3. Inštitút finančnej politiky
  4. Publikácie IFP
  5. Komentáre
  6. Komentáre z roku 2011
  7. 16. Životná úroveň zrejme stúpne napriek poklesu reálnej mzdy (jún 2011)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.