Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

15. Daňové príjmy sa napriek vyššiemu ekonomickému rastu nezvýšia (júl 2012)

Aktualizácia prognózy znižuje doterajšie odhady daňovo-odvodových príjmov o približne 0,3% HDP. Pokles daňových príjmov sa očakáva aj napriek tomu, že Ministerstvo financií zlepšilo v júnovej aktualizácii makroekonomických prognóz vyhliadky slovenskej ekonomiky. Ekonomický rast je ťahaný najmä exportom, a teda len s veľmi miernym pozitívnym vplyvom na daňové základne (+0,1 % HDP). Naopak významný negatívny príspevok k zmene prognózy (-0,4% HDP) mala aktualizácia odhadu plnenia daní v tomto roku, stagnujúci výnos spotrebnej dane z minerálnych olejov a najmä neistý vývoj DPH. V tejto aktualizácii nie sú zahrnuté žiadne nové legislatívne zmeny, s výnimkou zrušenia dane z emisných kvót na rok 2012.