Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

15. Daňové príjmy sa napriek vyššiemu ekonomickému rastu nezvýšia (júl 2012)

Aktualizácia prognózy znižuje doterajšie odhady daňovo-odvodových príjmov o približne 0,3% HDP. Pokles daňových príjmov sa očakáva aj napriek tomu, že Ministerstvo financií zlepšilo v júnovej aktualizácii makroekonomických prognóz vyhliadky slovenskej ekonomiky. Ekonomický rast je ťahaný najmä exportom, a teda len s veľmi miernym pozitívnym vplyvom na daňové základne (+0,1 % HDP). Naopak významný negatívny príspevok k zmene prognózy (-0,4% HDP) mala aktualizácia odhadu plnenia daní v tomto roku, stagnujúci výnos spotrebnej dane z minerálnych olejov a najmä neistý vývoj DPH. V tejto aktualizácii nie sú zahrnuté žiadne nové legislatívne zmeny, s výnimkou zrušenia dane z emisných kvót na rok 2012.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Publikácie IFP
  4. Komentáre
  5. Komentáre z roku 2012
  6. 15. Daňové príjmy sa napriek vyššiemu ekonomickému rastu nezvýšia (júl 2012)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.