Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

14. Vnímaná inflácia (september 2008)

Empiricky je dokázané, že zavedenie eura v žiadnej z 15 súčasných krajín eurozóny neviedlo k zvýšeniu inflácie a prípadné obavy, že práve Slovensko bude výnimkou, sú absolútne neopodstatnené. To, čo bolo možné v týchto krajinách pozorovať a bude to tak pravdepodobne aj na Slovensku, bolo len rozsahom zanedbateľné, jednorázové zvýšenie cien v niektorých položkách, ktoré súviselo so zaokrúhľovaním cien.

Napriek tomu s príchodom eura na Slovensko sa objavujú obavy občanov, že nová mena zneprehľadní tvorbu cien a umožní tak obchodníkom využiť jedinečnú príležitosť na to, aby neoprávnene zvýšili ceny predávaných tovarov a služieb. Je to úplne prirodzené, podobná situácia ohľadom zvýšených obáv o stabilite cien nastala aj v roku 2002, keď sa euro zavádzalo do hotovostného peňažného obehu v prvých dvanástich členských krajinách eurozóny. Empirické zahraničné výskumy potvrdili, že práve v období zavádzania eura vnímaná inflácia neúmerne vystúpila nad oficiálnu mieru inflácie zachytenú štatistickými úradmi, čím sa dokázalo, že pocity občanov o miere inflácie sú prehnané. Čo vedie občanov k neopodstatnene vysokým inflačným očakávaniam a aké sú možné dôsledky na reálnu ekonomiku?