Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

14. Vnímaná inflácia (september 2008)

Empiricky je dokázané, že zavedenie eura v žiadnej z 15 súčasných krajín eurozóny neviedlo k zvýšeniu inflácie a prípadné obavy, že práve Slovensko bude výnimkou, sú absolútne neopodstatnené. To, čo bolo možné v týchto krajinách pozorovať a bude to tak pravdepodobne aj na Slovensku, bolo len rozsahom zanedbateľné, jednorázové zvýšenie cien v niektorých položkách, ktoré súviselo so zaokrúhľovaním cien.

Napriek tomu s príchodom eura na Slovensko sa objavujú obavy občanov, že nová mena zneprehľadní tvorbu cien a umožní tak obchodníkom využiť jedinečnú príležitosť na to, aby neoprávnene zvýšili ceny predávaných tovarov a služieb. Je to úplne prirodzené, podobná situácia ohľadom zvýšených obáv o stabilite cien nastala aj v roku 2002, keď sa euro zavádzalo do hotovostného peňažného obehu v prvých dvanástich členských krajinách eurozóny. Empirické zahraničné výskumy potvrdili, že práve v období zavádzania eura vnímaná inflácia neúmerne vystúpila nad oficiálnu mieru inflácie zachytenú štatistickými úradmi, čím sa dokázalo, že pocity občanov o miere inflácie sú prehnané. Čo vedie občanov k neopodstatnene vysokým inflačným očakávaniam a aké sú možné dôsledky na reálnu ekonomiku?

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Úvod
  2. Financie
  3. Inštitút finančnej politiky
  4. Publikácie IFP
  5. Komentáre
  6. Komentáre z roku 2008
  7. 14. Vnímaná inflácia (september 2008)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.