Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

10.Je možné zdaňovať obezitu? (marec 2012)

Nadmernú spotrebu tukov, cukrov a soli je možné považovať za škodlivú pre zdravie človeka, čo z hľadiska ekonómie predstavuje zvýšené náklady na zdravotnú starostlivosť. Previazanie spotreby škodlivých potravín a adresnejšie znášanie nákladov na zdravotnú starostlivosť tými, ktorí škodlivú spotrebu primárne uskutočňujú, by malo byť jedným z cieľov realizovaných politík. Túto externalitu je možné adresovať dvomi spôsobmi: zdaňovaním škodlivej spotreby alebo priamym zvýšením platieb na zdravotnú starostlivosť. V prvom prípade je však definovanie základu dane a teda „nezdravých potravín“ pomerne sofistikovaná činnosť, pričom z medicínskeho hľadiska neexistuje jasný konsenzus. Teoreticky adresnejšia je druhá možnosť, ktorá predstavuje zahrnutie spotrebných návykov a zdravotného stavu každého jednotlivca do zdravotného poistenia. Tento prístup však nie je možné implementovať bez výraznejších zmien v štruktúre systému zdravotného poistenia. Spoločným nedostatkom oboch prístupov je riziko regresivity, t.j. zaťaženie najcitlivejších skupín obyvateľstva, keďže škodlivú spotrebu uskutočňuje predovšetkým ekonomicky senzitívna časť populácie. Napriek tomu, že implemetnácia oboch alternatív je spojená s viacerými problémami a otvorenými otázkami, potenciálne pozitívne efekty – úspory vo verejných financiách a zlepšenie zdravotného stavu – sú dostatočným dôvodom na to, aby sa tejto téme venovala adekvátna pozornosť.