Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

10.Je možné zdaňovať obezitu? (marec 2012)

Nadmernú spotrebu tukov, cukrov a soli je možné považovať za škodlivú pre zdravie človeka, čo z hľadiska ekonómie predstavuje zvýšené náklady na zdravotnú starostlivosť. Previazanie spotreby škodlivých potravín a adresnejšie znášanie nákladov na zdravotnú starostlivosť tými, ktorí škodlivú spotrebu primárne uskutočňujú, by malo byť jedným z cieľov realizovaných politík. Túto externalitu je možné adresovať dvomi spôsobmi: zdaňovaním škodlivej spotreby alebo priamym zvýšením platieb na zdravotnú starostlivosť. V prvom prípade je však definovanie základu dane a teda „nezdravých potravín“ pomerne sofistikovaná činnosť, pričom z medicínskeho hľadiska neexistuje jasný konsenzus. Teoreticky adresnejšia je druhá možnosť, ktorá predstavuje zahrnutie spotrebných návykov a zdravotného stavu každého jednotlivca do zdravotného poistenia. Tento prístup však nie je možné implementovať bez výraznejších zmien v štruktúre systému zdravotného poistenia. Spoločným nedostatkom oboch prístupov je riziko regresivity, t.j. zaťaženie najcitlivejších skupín obyvateľstva, keďže škodlivú spotrebu uskutočňuje predovšetkým ekonomicky senzitívna časť populácie. Napriek tomu, že implemetnácia oboch alternatív je spojená s viacerými problémami a otvorenými otázkami, potenciálne pozitívne efekty – úspory vo verejných financiách a zlepšenie zdravotného stavu – sú dostatočným dôvodom na to, aby sa tejto téme venovala adekvátna pozornosť.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Publikácie IFP
  4. Komentáre
  5. Komentáre z roku 2012
  6. 10.Je možné zdaňovať obezitu? (marec 2012)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.