Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

1. Daňové príjmy štátneho rozpočtu v roku 2010 (január 2011)

Daňové príjmy štátneho rozpočtu na hotovostnej báze za rok 2010 dosiahli úroveň 7 962,4 mil. eur, čo je v porovnaní s rozpočtovanou úrovňou 7 999,4 mil. eur menej o 37,0 mil. eur. Skutočné daňové príjmy predstavujú 99,5%-né plnenie štátneho rozpočtu. Rozpočet najviac prekročili daň z pridanej hodnoty (lepší výnos o 20,9 mil. eur) a daň z príjmov vyberaná zrážkou (lepší výber o 17,7 mil. eur). Naopak, nenaplnenie rozpočtovanej úrovne zaznamenala najmä daň z príjmov právnických osôb (horší výber o 62,2 mil. eur).

V porovnaní s pôvodným rozpočtom, ktorý bol v NR SR schválený v novembri 2009, boli daňové príjmy ŠR v roku 2010 nižšie o 657,5 mil. eur, čo predstavuje plnenie rozpočtu na úrovni 92,4%. Hlavným dôvodom nenaplnenia pôvodného rozpočtu je nenaplnenie výnosu DPPO z dôvodu prepadu ziskovosti podnikov v roku 2009 v nadväznosti na hospodársku krízu. V dôsledku krízy došlo aj k zhoršeniu vývoja makroekonomických ukazovateľov v porovnaní s predpokladmi pri vypracovaní pôvodného rozpočtu.