Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

1. Daňové príjmy štátneho rozpočtu v roku 2010 (január 2011)

Daňové príjmy štátneho rozpočtu na hotovostnej báze za rok 2010 dosiahli úroveň 7 962,4 mil. eur, čo je v porovnaní s rozpočtovanou úrovňou 7 999,4 mil. eur menej o 37,0 mil. eur. Skutočné daňové príjmy predstavujú 99,5%-né plnenie štátneho rozpočtu. Rozpočet najviac prekročili daň z pridanej hodnoty (lepší výnos o 20,9 mil. eur) a daň z príjmov vyberaná zrážkou (lepší výber o 17,7 mil. eur). Naopak, nenaplnenie rozpočtovanej úrovne zaznamenala najmä daň z príjmov právnických osôb (horší výber o 62,2 mil. eur).

V porovnaní s pôvodným rozpočtom, ktorý bol v NR SR schválený v novembri 2009, boli daňové príjmy ŠR v roku 2010 nižšie o 657,5 mil. eur, čo predstavuje plnenie rozpočtu na úrovni 92,4%. Hlavným dôvodom nenaplnenia pôvodného rozpočtu je nenaplnenie výnosu DPPO z dôvodu prepadu ziskovosti podnikov v roku 2009 v nadväznosti na hospodársku krízu. V dôsledku krízy došlo aj k zhoršeniu vývoja makroekonomických ukazovateľov v porovnaní s predpokladmi pri vypracovaní pôvodného rozpočtu.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Publikácie IFP
  4. Komentáre
  5. Komentáre z roku 2011
  6. 1. Daňové príjmy štátneho rozpočtu v roku 2010 (január 2011)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.