Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

8. Možnosti znižovania odvodov na Slovensku (júl 2005)

Na verejnosti sa veľa diskutuje o možnom znižovaní odvodov. Táto analýza prináša viaceré aspekty takéhoto kroku. Dôraz je pritom kladený tak na dopytové ako aj na ponukové efekty. Ambíciou materiálu je predovšetkým obohatenie súčasných odborných diskusií v snahe nájsť optimálny systém pri zabezpečení troch čiastočne protichodných cieľov: zabezpečiť adekvátnu pomoc pre ľudí v núdzi, zvýšiť motiváciu ľudí zlepšiť si svoju situáciu prácou, znížiť deficit verejných financií na dlhodobo udržateľnú úroveň. Za hlavné závery možno považovať: plošné zníženie odvodov o niekoľko percentuálnych bodov sa javí ako nie veľmi efektívny nástroj zvyšovania zamestnanosti; skôr treba zvýšiť motiváciu nízkopríjmových skupín zamestnať sa; v súčasnosti sú aj ďalšie priority (napr. zníženie deficitu alebo lisabonská stratégia), ktoré môžu byť dôležitejšie ako symbolické znižovanie odvodov; odstránenie všetkých deformácií a výraznejšie zníženie odvodov žiada systémovú zmenu, ktorá však prináša aj svoje riziká.