Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

8. Možnosti znižovania odvodov na Slovensku (júl 2005)

Na verejnosti sa veľa diskutuje o možnom znižovaní odvodov. Táto analýza prináša viaceré aspekty takéhoto kroku. Dôraz je pritom kladený tak na dopytové ako aj na ponukové efekty. Ambíciou materiálu je predovšetkým obohatenie súčasných odborných diskusií v snahe nájsť optimálny systém pri zabezpečení troch čiastočne protichodných cieľov: zabezpečiť adekvátnu pomoc pre ľudí v núdzi, zvýšiť motiváciu ľudí zlepšiť si svoju situáciu prácou, znížiť deficit verejných financií na dlhodobo udržateľnú úroveň. Za hlavné závery možno považovať: plošné zníženie odvodov o niekoľko percentuálnych bodov sa javí ako nie veľmi efektívny nástroj zvyšovania zamestnanosti; skôr treba zvýšiť motiváciu nízkopríjmových skupín zamestnať sa; v súčasnosti sú aj ďalšie priority (napr. zníženie deficitu alebo lisabonská stratégia), ktoré môžu byť dôležitejšie ako symbolické znižovanie odvodov; odstránenie všetkých deformácií a výraznejšie zníženie odvodov žiada systémovú zmenu, ktorá však prináša aj svoje riziká.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Publikácie IFP
  4. Ekonomické analýzy
  5. 8. Možnosti znižovania odvodov na Slovensku (júl 2005)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.