Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

4. Odhad produkčnej medzery a štrukturálneho salda verejných financií v SR (júl 2005)

Správne určenie potenciálneho produktu dáva podnet pre rozhodnutia týkajúce sa fiškálnej politiky (štrukturálne saldo VF), menovej politiky (identifikácia prípadných inflačných tlakov a stanovenie úrokových sadzieb – Taylorovo pravidlo) a štrukturálnej politiky (napr. opatrenia na trhu práce alebo v podnikateľskom prostredí). Problémom však je, že potenciálny produkt a produkčná medzera sú nemerateľnými veličinami, a preto sa všetky tieto rozhodnutia dejú v značnej neistote. Táto analýza, napriek výrazným ťažkostiam merania, prináša niekoľko pohľadov na problematiku odhadu produkčnej medzery. Predmetom materiálu je aj využitie odhadov z pohľadu fiškálnej politiky, teda určenie štrukturálneho salda verejných financií. Záverom je, že v rokoch 2006 a 2007 bude výkonnosť ekonomiky pravdepodobne mierne prevyšovať svoju potenciálnu úroveň. Riziko prehriatia ekonomiky bude potrebné tlmiť sprísnením fiškálnej politiky.