Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

26. Analýza dlhodobej udržateľnosti a návrhy na zmenu dôchodkového systému SR (apríl 2012)

Priebežne financovaný dôchodkový systém bude mať v budúcnosti vážne problémy s finančnou udržateľnosťou najmä v dôsledku očakávaného nepriaznivého demografického vývoja. Je preto potrebné už dnes reagovať a čím skor prijať parametrické zmeny vrátane zavedenia mechanizmov, ktoré by na demografický vývoj reagovali automaticky a priebežne. V prípade negatívneho vývoja by tak  v budúcnosti nebolo nutné skokovo a zásadne meniť parametre priebežne financovaného dôchodkového systému a zvyšovať tak napätie v spoločnosti.

Prvá verzia tejto analýzy IFP bola predložená na rokovanie vlády v roku 2011 ako materiál Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR. Táto analýza je upravenou verziou spomínaného materiálu, ktorá  vernejšie zobrazuje názory a návrhy autorov. Zmeny oproti vládnemu materiálu sú najmä v časti o navrhovaných opatreniach. Materiál nie je aktualizovaný o zmeny legislatívy od obdobia kedy bol predložený na rokovanie vlády (novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení).