Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

26. Analýza dlhodobej udržateľnosti a návrhy na zmenu dôchodkového systému SR (apríl 2012)

Priebežne financovaný dôchodkový systém bude mať v budúcnosti vážne problémy s finančnou udržateľnosťou najmä v dôsledku očakávaného nepriaznivého demografického vývoja. Je preto potrebné už dnes reagovať a čím skor prijať parametrické zmeny vrátane zavedenia mechanizmov, ktoré by na demografický vývoj reagovali automaticky a priebežne. V prípade negatívneho vývoja by tak  v budúcnosti nebolo nutné skokovo a zásadne meniť parametre priebežne financovaného dôchodkového systému a zvyšovať tak napätie v spoločnosti.

Prvá verzia tejto analýzy IFP bola predložená na rokovanie vlády v roku 2011 ako materiál Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR. Táto analýza je upravenou verziou spomínaného materiálu, ktorá  vernejšie zobrazuje názory a návrhy autorov. Zmeny oproti vládnemu materiálu sú najmä v časti o navrhovaných opatreniach. Materiál nie je aktualizovaný o zmeny legislatívy od obdobia kedy bol predložený na rokovanie vlády (novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení).  

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Úvod
  2. Financie
  3. Inštitút finančnej politiky
  4. Publikácie IFP
  5. Ekonomické analýzy
  6. 26. Analýza dlhodobej udržateľnosti a návrhy na zmenu dôchodkového systému SR (apríl 2012)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.